Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος – Απολογισμός πεπραγμένων 2021 της Δημοτικής Αρχής, 26 Ιουλίου 2022, 20.00, Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Λιδωρικίου

Λιδωρίκι, 11 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λιδωρικίου, στο Λιδωρίκι, στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008 και ισχύει, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

⦁ Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης για το έτος 2021.

Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου Δωρίδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ